RÓŻNE RACJONALIZMY

Nie jesteśmy już dziś tak jednostronni. Wie­my, że bardzo różne są racjonalizmy i że reak­cja przeciw racjonalizmowi też nie jest jedno­znaczna; umiemy odróżniać irracjonalizm, któ­ry odsłania pełnię ludzkiej istoty, od irracjo­nalizmu, który ją zniekształca. Nie stoi przed nami zadanie jednostronnego wyboru. Stoi za­danie znacznie trudniejsze: powiązania — ale nie zniszczenia — twórczych sił wyrażających pełnię ludzkiego istnienia z rozumnym ich kształtowaniem i wykorzystywaniem. Przypominamy często, iż Bergson w późnym okresie swej twórczości wskazał na dwa źródła moralności, rozróżniając społeczeństwa otwar­te i społeczeństwa zamknięte. Wprawdzie tezę tę wykorzystał Karol Popper, aby oskarżyć Platona, Hegla i Marksa o stworzenie i upo­wszechnienie dogmatycznej ideologii „zamknię­tej”, to jednak Bergson miał inne intencje.

Witaj na moim blogu o edukacji! Serwis poświęcony jest wiedzy i edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych popularnonaukowych artykułów. Prowadzenie bloga to moja pasja dlatego przykładam się do tego i każdy artykuł starannie opracowuje. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: